Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

- Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Unik fastighet - Stora utvecklingsmöjligheter - Tomtarealen 10.439 kvm - Pensionat Millestgården


Unik fastighet med stora utvecklingsmöjligheter. Fastighet med tomtarealen om 10.439 kvm, pensionat Millestgården om ca 980 kvm, lägenhet om ca 100 kvm, lada om ca 300 kvm samt äldre Jämtlandslänga om ca 140 kvm. Möjlig nybyggnation av två stycken flerbostadshus på en tänkt avstyckad del av tomtmarken. Fastigheter liknande denna finns i tämligen begränsad omfattning i närområdet, vilket innebär att försäljning sällan eller aldrig förekommer.


Pris: RING FÖR PRIS
Ansvarig mäklare

Lena Reistam

ÖVRIG INFORMATION

Unik fastighet med stora utvecklingsmöjligheter belägen i Duvedsbyn, strax utanför Duved med ett idylliskt och naturskönt läge ovanför Indalsälven med fin utsikt över både Mullfjället och Renfjället.

Fastigheten Duved 2:8 med tomtarealen om 10.439 kvm, pensionat Millestgården om ca 980 kvm, lägenhet om ca 100 kvm, lada om ca 300 kvm samt äldre Jämtlandslänga om ca 140 kvm. Möjlig nybyggnation av två stycken flerbostadshus på en tänkt avstyckad del av tomtmarken. Unika utvecklingsmöjligheter.

Millestgården är ett anrikt pensionat som är någonting utöver det vanliga. Byggnaden är uppförd under 1940-talet och har genomgått omfattande renovering och moderniseringar under de senaste åren. På Millestgården blandas tidsepokerna. Utformat för att bibehålla den ursprungliga karaktären men ändå ge en känsla av modern design och omsorg i detaljer.

Huvudbyggnaden innehåller hotell- och restauranganläggning omfattande 26 gästrum och restaurangdel med matsal för ca 60 gäster och ett stort restaurangkök. Restaurangens inriktning är närproducerad och ekologisk mat. Byggnaden innehåller även konferens avdelning, yoga sal, gym, relaxavdelning med bastu och dusch/badrum samt övriga ytor.

Millestgården har en öppen välkomnande lounge med fantastisk utsikt, öppen spis och plats för stora sällskap. Det finns två stora altaner/uteplatser, en på framsidan och en på baksidan som inbjuder till utehäng både vinter och sommar.

På fastigheten finns ytterligare två byggnader, en stor lada och en äldre Jämtlandslänga med anor sedan 1700-talet.

I ladan finns en stor loge om ca 150 kvm, belägen på övervåningen som är perfekt för större evenemang som tex bröllop och fester.

År 2020 byggdes en lägenhet i ladan om ca 100 kvm fördelat på två plan. Lägenheten har stilren smakfull design och inredning, där gammalt möter nytt.

I ladan finns även allmänna ytor såsom vallabod och cykelverkstad samt förrådsutrymmen om ca 150 kvm.

Jämtlandslängan är en gammal kulturbyggnad som inte används idag, den västra delen av byggnaden stod tidigare längre ned mot Indalsälven och på 1700-talet huserade Armfeldts Karoliner i byggnaden. Byggnaden har ett renoveringsbehov men kan bli en riktig pärla för den som vill utveckla fastigheten som bostad eller fler rum att hyra ut.

Fastigheten är belägen i västra delen av Duveds området, ca 2 km från Duveds centrum. Avståndet till Åre är ca 11 km. Fastigheten är belägen i anslutning till gamla vägen till Duved, ca 300 meter från E14. I närhet till fastigheten finns Karolinemonumentet med dess historiska bakgrund.

Den uthyrningsbara arean bedöms vara sammanlagt 1.080 kvm LOA och ytorna är fördelat enligt nedan:
Logi 435 kvm
Restaurang 340 kvm
Övrig area 205 kvm
Lägenheten 100 kvm

Utöver dessa areor tillkommer ladan med ca 300 kvm samt den äldre Jämtlandslängan med en uppskattad yta på ca 140 kvm.

Tomtarealen mäter 10.439 kvm fördelat på en stor sammanhängande del och två mindre remsor.

Avstyckningar av tomter
Enligt inlämnat material har tidigare fastighetsägare fått ett positivt förhandsbesked om nybyggnation av två stycken flerbostadshus på en tänkt avstyckad del av tomtmarken. Planen är att bygga två stycken radhus med totalt fyra stycken lägenheter. Varje hus är planerad till 128 kvm BYA och två plan. Husen kommer att bli belägna väster om fastigheten. Det skulle då bli två byggnader i två plan med en total BTA på ca 512 kvm.

Fastigheten berörs ej av någon detaljplan.

Tomtmarkens obebyggda delar består av delvis planerade gräsytor samt grusande kör- och uppställnings ytor. Del av tomtmarken består av ängsmark, tomtmarken består mestadels av plan mark, ängsmarken är plan eller svagt sluttande mot sydväst.

Avlopp via egen 3-kammarsbrunn men infiltration belägen på angränsande tomt och nyttjas via servitut. Ny bergvärme pump är installerad.


Fastigheter liknande denna finns i tämligen begränsad omfattning i närområdet, vilket innebär att försäljning sällan eller aldrig förekommer.

Fastigheten säljs i bolagsaffär.

Då verksamheten är igång så vill säljaren att visning bokas genom mäklaren, vänligen respektera säljarens önskemål.


Duved är en ort i Åre distrikt i Åre kommun, västra Jämtland, som ligger vid foten av Mullfjället, granne med Åreskutan och en vintersportort som ingår i Åres turistdestination med tillhörande lift- och pistsystem.

Det finns skidbuss från Duved till Åre som är gratis om man har liftkort. Man kan även åka skidor från Duved till Tegefjäll och även därifrån kan man ta sig vidare till Åre.

Duved är en levande by med blandad bebyggelse och goda möjligheter till frilufts- och föreningsliv. Numer finns även skola, butiker, restauranger och en sporthall i lokalsamhället. I Duved kan du åka skidor, men tempot är betydligt lugnare än i Åre. Skidbackarna finns inom bekvämt gångavstånd, och på sommaren erbjuds vandring, fiske och kajak paddling.

Duveds by är under utveckling och blir allt mer populärt genom närheten till det mesta. Många som önskar bo permanent söker sig till Duved där barnen tar sig enkelt till skolan, backen, fotbollsträningen eller paddel hallen. För de äldre barnen som har skola i Östersund finns tågstationen på bekvämt gångavstånd.


DRIFTSKOSTNAD - 277 972 kr/år

EL - 146 454 kr/år
VA - 24 577 kr/år
RENHÅLLNING - 27 146 kr/år
FÖRSÄKRING - 74 071 kr/år
BREDBAND - 5 724 kr/år

TILLKOMMANDE KOSTNAD, KOMMUNAL FASTIGHETSAVGIFT - 38 889 kr/år


FASTIGHETSBETECKNING Duved 2:8

TOMTAREA 10 439 kvm


HUVUDBYGGNAD PENSIONAT

BYGGNADSTYP 2-planshus med källare
BYGGNADSÅR 1947
UPPVÄRMNING Bergvärme
GRUND Källare
GRUNDMUR Betong
STOMME Trä
FASAD Trä
FÖNSTER 2-glas
BJÄLKLAG Betong
TAK Plåt

LADA MED LÄGENHET OCH LOGE

BYGGNADSTYP Lada med loge och lägenhet
BYGGNADSÅR 1940
GRUNDMUR Natursten
STOMME Trä
FASAD Trä
FÖNSTER 2-glas
BJÄLKLAG Trä
TAK Plåt

JÄMTLANDSLÄNGA

BYGGNADSTYP 2-plansvilla
BYGGNADSÅR 1700
GRUND Krypgrund
GRUNDMUR Natursten
STOMME Trä
FASAD Trä
FÖNSTER 2-glas
BJÄLKLAG Trä
TAK Tegel


TAXERING

TAXERINGSKOD 322

SUMMA TAXERINGSVÄRDE 3 684 000 kr

VÄRDERINGSENHETER

HYRESHUSMARK FÖR BOSTÄDER 59 000 kr
HYRESHUSMARK FÖR LOKALER 1 030 000 kr
HYRESHUSBYGGNAD FÖR LOKALER 1 878 000 kr (1960)
HYRESHUSMARK FÖR LOKALER 340 000 kr
HYRESHUSBYGGNAD FÖR BOSTÄDER 94 000 kr (1960)
HYRESHUSBYGGNAD FÖR LOKALER 283 000 kr (1940)


SUMMA PANTBREV
7 900 000 kr


SAMFÄLLIGHET, SERVITUT ETC.

Avtalsservitut D-2016-00292229:1
Avtalsservitut D-2019-00275775:1
Avtalsservitut Isregleringsinverkan Mm
Avtalsservitut Kraftledning
Avtalsservitut Vattenkraft Mm
Förmån: Avtalsservitut Avloppsinfiltration, D201500544463:1.1
Förmån: Officialservitut Vattentäkt, 23-ÅRE-1561.1
Last: Avtalsservitut Elledning, D201900275775:1.1
Last: Avtalsservitut Isregleringsinverkan Mm, 23-IM1-67/543.1
Last: Avtalsservitut Vattenkraft Mm, 23-IM1-18/66.1
Last: Avtalsservitut Vattenledning, D201600292229:1.1
Last: Ledningsrätt Elektrisk Kommunikation, 2321-2017/11.3
Last: Ledningsrätt Starkström/Tele, 2321-07/34.1

Bilder

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Planskiss

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Entréplan pensionat

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Övre plan pensionat

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Källarplan pensionat

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Övre plan ladan

Duvedsbyn 187 - Duved 2:8 - Millestgården Eco Lodge

Entréplan ladan

Dokument